Přístrojové vybavení kliniky

Současná veterinární medicína se neobejde bez moderního technického vybavení, které pomáhá rychleji a přesněji stanovit diagnózu. To, co bylo před několika lety výjimkou, je dnes běžným standardem a samozřejmostí.

Seznamte se s vybavením našeho pracoviště.

 

 

1. Rentgenový přístroj – Poskom PXP 60 HF - patří k primárnímu vybavení každé ordinace. RTG snímek je nutný základ každé hlubší klinické diagnostiky.  

Klinika je vybavena nepřímou digitalizací RTG snímků, která umožňuje jejich zhotovení ve vyšší kvalitě a vyvolání snímků u pacienta přímo v terénu.

 

2. Vyvolávací automat RTG snímků – CAWOMAT 2000 IR - umožňuje standardní podmínky  vyvolání, zajišťuje vysokou kvalitu obrazu a možnost vyvolat snímek během několika minut. Automat je neocenitelný především při zhotovování několika RTG snímků za sebou.

 

 

3. Přenosný ultrasonografický přístroj – HS 2000 - sonografie je moderní bezbolestná diagnostická metoda dovolující „nahlédnout“ pomocí ultrazvukových vln do hloubi tkání a orgánů. Sonograf na naší klinice je vybaven dvěma sondami s přepínáním různých vlnových délek šíření ultravln, což spolehlivě umožňuje vyšetřit velká i malá zvířata v různých pozicích a za různým účelem.

 

 

4. Ultrasonografický prístroj  – SONOVET 600 - s rektální sondou používaný při reprodukcii koní.

5. Odstředivka na krev a moč – HERMILE Z 200A

 

 

 

 

6. Biochemický analyzátor Idexx  - dovoluje okamžité vyšetření biochemických parametrů krve. Na klinice jsme schopni okamžitě stanovit nejdůležitější biochemické hodnoty krve nutné pro nasazení následné správné léčby, např. poškození jater a ledvin, cukrovku, Addisonovu chorobu a pod.

 

 

7. Hematologický analyzátor – VET ABC – umožňuje vypracovat krevní obraz pro různé druhy zvířat.

 

 

 

 

8. Analyzátor moči - HAND U READER

 

 

 

 

9. Refraktometr – ATAGO - při kompletním vyšetření moči používáme refraktometr. Tím máme možnost ihned zjistit specifickou hustotu moči.

 

 

 

 

10. Lineární dávkovač anestetik – PERFUSOR BAUN

 

 

 

 

11. Přístroj VETNAR 2000 - se používá při běžných operacích i akutních stavech. Umožňuje kontrolovat dech zvířete a v případě potřeby dýchat za pacienta i uměle vhánět do plic kyslík. Současně je možno pacienta napojit na monitor srdečních funkcí, monitor pravidelnosti a kvality dechu a monitor zásobení těla kyslíkem.

 

 

 

 

12. Ruční pulzní oxymetr – NONIN 8500 - rychlá detekce TF a SPO2.Přístrojový monitoring pacienta během operace.

 

 

 

 

 

 

 

14. Tlakoměr – základní zdroj informací o zdravotním stavu geriatrických a kardiologických pacientů, stejne jako obézních koček.

 

 

 

 

15. Odsávačka – CHIRANA 4 - slouží k odsávání tekutiny  - krve při traumatech dutiny břišní spojené např. s rupturou sleziny; moči z močového měchýře při odstraňování močových kamenů; obsahu žaludku při torzi žaludku.

 

 

 

 

16. Ultrazvukový přístroj – AMDENT - zajišťuje kvalitní odstranění zubního kamene u psů i koček. Je základní pomůckou pro stomatologickou prevenci i terapii.

 

 

 

 

17. Elektrokauter - výkonný elektrokauter zabraňuje krvácení, urychluje průběh operace a tím zkracuje dobu nutnou pro setrvávání pacienta v anestezii.

 

 

 

 

18. Čtečka čipů – DATA MARS - čtecí zařízení pro načítání kódů mikročipů.

 

 

 

 

19. Negatoskop – L 110 - slouží k vyhodnocování snímků. Využívá se v ortopedii, gynelogii, zubním a vnitřním lékařství.

 

 

 

 

20. Mikroskop - používáme mnohokrát denně v běžné klinické praxi při vyšetření stěrů z kůže, výtěrů z uší, močového písku, parazitů, krevních vzorků atd.